Events

Loading Events

Nodyn: Am resymau diogelwch, rhaid i chi gofrestru gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofrestru gyda chyfrif Zoom.

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant hwn?

  • Staff a gwirfoddolwyr sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru ac Affrica, sydd eisiau gwella eu polisi a’u harferion diogelu.
  • Staff, gwirfoddolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n teithio, neu’n cymryd rhan mewn gweithgaredd rhaglen sy’n peri unrhyw risg diogelu (y mae’r hyfforddiant hwn yn ofynnol iddynt o dan gynllun grant WCVA).
  • Mae staff partneriaid yn Affrica hefyd yn cael eu hannog i fynychu os yw hyn yn bosibl.
  • Pobl nad ydynt eto wedi cwblhau hyfforddiant diogelu gyda Hub Cymru Africa, neu sydd wedi cwblhau hyfforddiant fwy na ddwy flynedd yn ôl ac sydd am adnewyddu eu gwybodaeth.

Bydd angen i Swyddogion Diogelu gwblhau’r hyfforddiant hwn fel rhagofyniad ar gyfer yr hyfforddiant Pwynt Ffocws Diogelu (gweler isod).

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu?

Bydd yr hyfforddiant hwn yn tywys cyfranogwyr trwy’r arferion a’r gofynion Diogelu hanfodol ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio mewn undod byd-eang â phartneriaid yn Affrica. Bydd yr hyfforddiant yn:

  • Diffinio Diogelu o fewn cyd-destun rhyngwladol, ac o fewn y cyd-destun yng Nghymru
  • Egluro safonau diogelu byd-eang a sut i’w bodloni
  • Trafod sefyllfaoedd ac ymddygiadau o bryder diogelu
  • Eglurwch y cylch Diogelu, a’r tair colofn atal, adrodd ac ymateb a sut i gymhwyso’r rhain yn eich sefydliad gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar y goroeswr
  • Rhannu offer i asesu risg, a nodi bylchau mewn ymarfer
  • Rhannwch dempledi ar gyfer dogfennau allweddol y bydd eu hangen arnoch i fod yn sail i arfer gorau mewn atal, ymateb ac adrodd

Bydd yr hyfforddiant hwn yn digwydd ar-lein drwy Zoom, ac mae’n hyfforddiant cyfranogol.

Go to Top