Events

Loading Events

gyda SSAP Youth

Ieuenctid yn mudo o ganlyniad i newid hinsawdd / Mudo a Achosir gan Hinsawdd: Bydd y gweithdy hwn yn gweithredu’n bennaf trwy ymagwedd ymgysylltu rhanddeiliaid.

Yn ystod y sesiwn awr, bydd materion allweddol yn cynnwys y rhyng-berthynas rhwng newid hinsawdd, mudo o ganlyniad i newid hinsawdd, ieuenctid a rhyng-genedlaetholdeb yn cael eu hamlygu a’u cyflwyno gan siaradwyr ar ffurf darlithoedd rhyngweithiol a chyfranogiad gweithredol gan y gynulleidfa.

Go to Top