Events

Loading Events

Y sesiwn hon yw’r cyntaf o ddau weithdy byw ar-lein sydd wedi’u cynllunio ar gyfer y rhai sy’n dychwelyd i wirfoddoli neu sy’n newydd i waith Datblygu Rhyngwladol / Undod Byd-eang.

Mae’r sesiwn gyntaf hon yn gyflwyniad i rai themâu allweddol i’w hystyried wrth weithio neu wirfoddoli gyda phartneriaid dramor, gyda ffocws ar wledydd Affrica Is-Sahara:

  • Hanes byr o ddatblygiad rhyngwladol a chyflwyniad i’r term “Undod Byd-eang”
  • Rhai enghreifftiau o arfer gwael mewn prosiectau a beth i’w osgoi
  • Gwirfoddoli ac arfer da.

Mae’r sesiwn am ddim a bydd yn para dwy awr. Mae’n agored i ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a myfyrwyr.

Go to Top