Events

Loading Events

Y sesiwn hon yw’r ail o ddau weithdy byw ar-lein sydd wedi’u cynllunio ar gyfer y rhai sy’n dychwelyd i wirfoddoli neu sy’n newydd i waith Datblygu Rhyngwladol / Undod Byd-eang.

Bydd yr ail sesiwn hon yn mynd i fwy o ddyfnder ar themâu i’w hystyried wrth i chi ddechrau adeiladu partneriaethau a pherthnasoedd, a siarad am eich gwaith, gan gynnwys:

  • Cyfathrebu moesegol
  • Penaethiaid partneriaeth gyfartal
  • Cynhwysiad

Mae’r sesiwn am ddim a bydd yn para dwy awr. Mae’n agored i ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a myfyrwyr.

Sylwch fod y cynnwys hwn wedi’i anelu at lefel cyflwyno. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y themâu ond yn teimlo bod gennych chi sylfaen dda yn y pwnc yn barod, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn mynychu’r Sesiynau Cefnogi ar gyfer y Siarter Gwrth-Hiliaeth a gynhelir yr un mis.

Cofrestrwch

Go to Top