Events

Loading Events

Beth yw’r ffordd orau i chi esbonio’ch prosiect a chael y cyllid sydd ei angen arnoch chi?

Ymunwch â Julian Rosser, Uwch Reolwr Datblygu yn Hub Cymru Africa, wrth iddo rannu ei gyngor arbenigol ar y ffordd orau o ymdrin â cheisiadau grant. Gall codi arian drwy grantiau fod yn rhwystredig; gall deimlo bod bwlch enfawr rhwng yr hyn y mae cymuned ei angen neu ei eisiau, a’r hyn y mae cyllidwyr yn chwilio amdano. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i chwalu rhai mythau a llywio’r jargon i gyflwyno’ch gwaith yn llwyddiannus.

Go to Top