Events

Cymuned Ymarfer Gwrth-Hiliaeth

Zoom

Mae'r grŵp agored a chyfeillgar hwn yn cyfarfod i drafod a myfyrio ar effaith hiliaeth yn y sector undod [...]

Diogelu Hanfodol

Zoom

Bydd yr hyfforddiant hwn yn tywys cyfranogwyr drwy'r arferion a'r gofynion Diogelu hanfodol ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio mewn undod byd-eang.

Cymorthfeydd Diogelu ar gyfer cymorth 1:1

Zoom

Rydym yn cynnig sesiynau cyngor 1:1 i sefydliadau yng nghymuned Cymru Affrica i drafod ymarfer gorau ar unrhyw agwedd o'r cylch diogelu.

Diogelu Hanfodol

Zoom

Bydd yr hyfforddiant hwn yn tywys cyfranogwyr drwy'r arferion diogelu hanfodol ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio mewn undod byd-eang.

Go to Top