Events

Diogelu Hanfodol

Zoom

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant hwn? Mae hwn yn hyfforddiant gorfodol ar gyfer swyddogion diogelu sefydliadau sy'n gweithio mewn [...]

Meistr ar adrodd storïau

Zoom

Gweithdy ar-lein am ddim gyda Kieran O'Brien, cyfarwyddwr yr asiantaeth adrodd storïau Ministory (Ministory.co.uk), sy’n archwilio natur storïau ac adrodd storïau i sefydliadau sydd ag achos.

Cymhorthfa Diogelu am Gymorth 1:1

Zoom

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu oes angen cyngor a chymorth arnoch chi ar unrhyw agwedd ar eich ymarfer [...]

Gweithdy: Lles a Menywod o Liw

Y Deml Heddwch ac Iechyd Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CYMRU, United Kingdom

Ydych chi'n chwilfrydig am y cysylltiad rhwng hil, rhyw a lles? Bydd y gweithdy hwn yn archwilio pwysigrwydd lles i fenywod diaspora, ac yn rhannu ffyrdd o wella eich arferion lles eich hun.

Cymhorthfa Diogelu am Gymorth 1:1

Zoom

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu oes angen cyngor a chymorth arnoch chi ar unrhyw agwedd ar eich ymarfer [...]

Ail-fframio’r Naratif: Dathlu Pobl gydag Anabledd

Zoom

Bydd y digwyddiad ar-lein hwn yn trafod cael gwared ar rwystrau i bobl ag anabledd, datgymalu canfyddiadau cymdeithasol amdanynt, a hyrwyddo dealltwriaeth gadarnhaol ac iachach. Mae cynhwysiant a dathlu wrth wraidd y digwyddiad ar-lein hwn.

Darlith Flynyddol Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Zoom

Mae’n bleser gennym gyflwyno Darlith Flynyddol Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica eleni. Eleni, rydym yn ffodus i groesawu Dr Matthew Harris, Uwch Ddarlithydd Clinigol mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd yng Ngholeg Imperial Llundain.

Digwyddiad Dysgu a Rennir Uganda: Rhwydweithio, dysgu, a gweithio mewn undod gyda chyfiawnder rhywedd

Council Chamber, Temple of Peace and Health, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3AP Council Chamber, Temple of Peace and Health, King Edward VII Avenue, Cardiff, Wales, United Kingdom

Ymunwch â ni i gael y cyfle i gysylltu â grwpiau eraill sy'n gweithio yn Uganda, i ddysgu o brofiadau prosiectau grymuso menywod diweddar, ac i drafod goblygiadau'r ddeddfwriaeth gwrth-LHDT+ ddiweddar ar gyfer partneriaethau a rhaglenni.

Hyfforddiant Diogelu Gloywi

Zoom

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant hwn? Staff, a gwirfoddolwyr sefydliadau sy'n gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru ac Affrica, ac [...]

Free

Hyfforddiant Hanfodion Diogelu

Zoom

Nodyn: Am resymau diogelwch, rhaid i chi gofrestru gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost sydd wedi'i gofrestru gyda chyfrif Zoom. Ar [...]

Go to Top