Events

Loading Events

Mae Bywydau Du o Bwys.

Yn dilyn blwyddyn yn llawn digwyddiadau yn archwilio hiliaeth yn y sector ac ymdrechion i ailffurfio’r naratif, ymunwch â Phanel Cynghori Is-Sahara (SSAP) wrth iddynt gynnal sesiwn gydweithredol yn archwilio hiliaeth yn y sector datblygu rhyngwladol a thrafod ffyrdd y gallwn symud i ffordd newydd o weithio sydd yn rhoi blaenoriaeth i gadernid gyda phartneriaid.

Siaradwr:
• Abraham Makanjuola

Go to Top