Events

Loading Events

Ymunwch â Hub Cymru Africa a Masnach Deg Cymru, i drafod Gwrth-hiliaeth o fewn y mudiad Masnach Deg yn y sesiwn ar-lein rhad ac am ddim hon.

Bydd llawer o bobl wedi clywed am goffi a bananas Masnach Deg, ond nid ydynt yn sylweddoli mai ei diffiniad swyddogol yw bod ‘Masnach Deg yn bartneriaeth fasnachu, yn seiliedig ar ddeialog, tryloywder a pharch, sy’n ceisio mwy o degwch mewn masnach ryngwladol’. Mae systemau Masnach Deg yn canolbwyntio ar ail-gydbwyso cadwyni cyflenwi a sicrhau tegwch a llais i gynhyrchwyr. Mae yna bob amser fwy y gall y mudiad Masnach Deg ei wneud i ganolbwyntio ar wrth-hiliaeth a’i hyrwyddo. Yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae llawer o Sefydliadau Masnach Deg wedi bod yn mynd ar deithiau i ddod yn fwy o dan arweiniad partneriaid.

Clywch gan nifer o Sefydliadau Masnach Deg ar y newidiadau diweddar yn y ffordd y maent yn cyfathrebu eu gwaith i gynulleidfa yn y DU a sut mae’r dull hwn yn cysylltu â phwynt 8 Siarter Gwrth-hiliaeth Hub Cymru Africa: “Byddwn yn mabwysiadu iaith, adrodd straeon a delweddau priodol a meddylgar. Rydym yn cydnabod bod ganddynt ystyr, y gallant achosi niwed ac y gallant atgyfnerthu hiliaeth”

Wedi’i hwyluso gan Lenshina Hines, Cadeirydd BAFTS UK a chyd-sylfaenydd, Fair and Fabulous bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i ofyn cwestiynau.

Go to Top