Events

Loading Events

Bydd y sesiwn hon o gymorth i gyfranogwyr:
• Ddeall iaith a therminoleg mewn perthynas â chynaliadwyedd
• Deall mathau gwahanol o gynaliadwyedd
• Deall sut i ddangos cynaliadwyedd prosiect
• Deall sut mae rhoddwyr yn gweithredu’n gynaliadwy a deall sut i gefnogi partneriaid yn effeithiol i ddefnyddio’r offer datblygu ar ôl i’r prosiect ddod i ben.

Siaradwyr:
• Stephanie Schlipper, MannionDaniels
• Cat Miller, WCVA
• Mitali Sen, The National Lottery Community Fund

Go to Top