Events

Loading Events

Hoffech chi gwrdd â’r sefydliadau sy’n rhoi grantiau? Neu elwa ar gyngor arbenigol ar eich cynllun prosiect?

Gallwch nawr archebu slot gyda rheolwyr grant o’r Egmont Trust neu Gynllun Grant Cymru ac Affrica GCCG i drafod eich gwaith ac i gael safbwynt cyllidwyr yn uniongyrchol. Mae’r sesiynau 45 munud ar-lein hyn yn rhad ac am ddim ac yn cael eu trefnu ar eich cyfer gan Hub Cymru Africa. Fe’ch anogir i ddod â’ch partner Affricanaidd i’r sesiwn hefyd.

Go to Top