Events

Loading Events

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Siarter Gwrth-hiliaeth Hub Cymru Africa? Neu a ydych yn syml eisiau cyngor ar sut i sicrhau bod eich gwaith yn lleihau niwed anfwriadol posibl?

Bydd y sesiwn 90-munud gyda SSAP yn cyflwyno’r Siarter a beth mae’n bwriadu ei gyflawni, ac egluro pam y dylech chi a’ch elusen ystyried pleidio iddo.

Bydd mwy o wybodaeth yn ddilyn yn fuan

Cofrestrwch

Go to Top