Events

Loading Events

Ymunwch â Janet Lowore o Bees for Development am olwg y tu ôl i’r llen ar y ffordd y maent wedi tyfu yn y blynyddoedd diweddar ac wedi datblygu profiadau codi arian.

Mae Bees for Development yn rhannu eu mewnwelediad i geisiadau am grantiau, llwyfannau codi arian ar-lein, digwyddiadau cymunedol, noddwyr, cefnogwyr a rheoli data – gan fod rhai ymagweddau’n gweithio’n well nac eraill!

Bydd y sesiwn hon yn gyfle i weld y tu mewn i sefydliad aml-wedd a gofyn cwestiynau trwy gydol y digwyddiad er mwyn i chi ganfod mwy am yr hyn sydd yn berthnasol i’ch gwaith chi.

Cynhelir gan Hannah Sheppard

Go to Top