Events

Loading Events

Gyda Chyfarwydddwr Weithredol Dorcas Amakobe

Mae Dorcas Amakobe yn gwasanaethu fel cyfarwyddwr gweithredol Moving the Goalposts (MTG). Mae ganddi radd baglor mewn Astudiaethau Amgylcheddol, Datblygiad Cymunedol o Brifysgol Pwani. Mae’n gyn-fyfyriwr o’r Sefydliad Arweinyddiaeth, Adeiladu Symud a Hawliau Benywod Dwyrain Affrica.

Mae Moving the Goalposts wedi cefnogi dros 9,000 o ferched yn Kenya, gan ddefnyddio pêl-droed i harneisio eu potensial. Mae gan Dorcas gysylltiadau cryf â sefydliad Cymreig United Purpose, lle teithiodd prentisiaid yr Urdd i Kenya i ddatblygu eu sgiliau chwaraeon ac arweinyddiaeth.

Go to Top