Events

Loading Events

Nod y sesiwn yw proffilio a dathlu rhywfaint o’r gwaith arloesol sydd yn digwydd yn ymwneud â chydraddoldeb rhwng y rhywiau a dysgu am faterion cyfredol a blaenoriaethau ar gyfer sefydliadau sydd yn gweithio tuag at gyfiawnder rhwng y rhywiau.

Byddwn yn clywed gan Akili Dada, a FORWARD UK ac EMPower i siarad am ymagwedd eu sefydliad, a pham y mae hyn yn gweithio; yr heriau, a sut gallwn gydweithio i ddwyn yr agenda hon yn ei blaen.

Siaradwyr:
• Sankara Caroline, Executive Director, Akili Dada
• Adwoa Kwateng Kluvitse, Head of Global Advocacy and Partnerships, FORWARD UK
• Aissatou Bah, Director of Adolescent Girls and Gender Initiatives, EMpower

Go to Top