Events

Loading Events

Y mae’r gweithdy hwn o ddiddordeb arbennig i grwpiau sydd yn ymgysylltu ag ysgolion i siarad am eu gwaith. 

Bydd mynychwyr yn ennill gwell ddealltwriaeth o le mae Dinasyddiaeth Fyd-eang yn ffitio yn y cyd-destun cyfoes o fewn ysgolion a’r tu hwnt ac yn rhannu syniadau ymarferol am sut i ymgysylltu ag ysgolion.  Cawn gyfle i edrych ar amrediad o adnoddau sydd yn delio â materion byd-eang mewn ffyrdd sydd yn hwyl ac yn procio’r meddwl, yna rannu profiadau a syniadau, gan gynnwys effaith COVID-19 a’r heriau a’r cyfleoedd sydd yn deillio ohoni.  

Yn sgil y gweithdy hwn dylai cyfranogwyr deimlo’n fwy hyderus am redeg nifer o weithgareddau i gefnogi dinasyddiaeth fyd-eang mewn ysgolion. 

Go to Top