Partneriaethau Byd-eang gweithio mewn Undod

Rydym yn cynrychioli’r sector undod byd-eang yng Nghymru.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Chymru Masnach Deg, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Partneriaethau Byd-eang gweithio mewn Undod

Hub Cymru Africa represents the global solidarity sector in Wales.

We are a partnership supporting the Wales and Africa community, bringing together the work of the Wales and Africa Health Links Network, the Sub-Saharan Advisory Panel and Fair Trade Wales, based at the Welsh Centre for International Affairs.

Do you and your organisation need support? Our team can help you identify and access the right support to help your project thrive.

Need help fundraising? We can offer advice and support on funding and grants opportunities.

We run and facilitate a range of events across the year, ranging from training sessions and panel discussions to our annual Global Solidarity Summit.

Do you and your organisation need support? Our team can help you identify and access the right support to help your project thrive.

Need help fundraising? We can offer advice and support on funding and grants opportunities.

We run and facilitate a range of events across the year, ranging from training sessions and panel discussions to our annual Global Solidarity Summit.

Follow us