Adnoddau

Mae yma adnoddau ar amrywiaeth o bynciau. Cliciwch trwy’r gwahanol benawdau pwnc isod i ddod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Project Planning
COVID-19 Resources
Digital Tools
Event resources
External Policy Frameworks
Fundraising
Gender & LGBTQI+
Governance and Organisation
Disability Resources
Project Planning
Thematic Information

Os oes angen help arnoch i gael gafael ar adnoddau penodol neu os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch ag un o’n Rheolwyr Cymorth Datblygu ar advice@hubcymruafrica.org.uk, a fydd yn hapus i’ch helpu chi a’ch prosiect!