Adnoddau COVID-19 Resources

Yma gallwch ddod o hyd i graffeg i’w lawrlwytho o fesurau syml y gellir eu cymryd er mwyn lleihau lledaeniad COVID-19; maen nhw ar gael mewn sawl iaith.