HomeMynnwch GymorthAdnoddauAdnoddau ar gyfer Cynllunio Prosiectau

Adnoddau ar gyfer Cynllunio Prosiectau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys adnoddau ar gyfer cynllunio prosiectau ar gyfer cyrff anllywodraethol ac elusennau, fel monitro, gwerthuso, atebolrwydd a chyfarpar dysgu. Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch chi, cysylltwch ag un o’n Rheolwyr Cymorth Datblygu ar advice@hubcymruafrica.org.uk a byddan nhw’n hapus i helpu!

Diffiniadau, a chyfres o enghreifftiau sy’n egluro’r iaith, a’r defnydd o’r termau.

Tip Sheet: Understanding activities, outcomes and goals

Esboniadau o’r termau a ddefnyddir yn gyffredin mewn Monitro, Gwerthuso, Atebolrwydd a Dysgu, sy’n ddefnyddiol i gyfeirio atynt.

Glossary of MEAL terms

Teclyn y gallwch ei ddefnyddio i’ch helpu chi i gael syniad o’ch effaith yng Nghymru ac Affrica. Gan fod rhaglen Cymru Affrica’n gofyn i chi nodi’ch effaith yng Nghymru hefyd, mae hwn wedi’i gynllunio i’ch helpu chi i ystyried a mynegi hynny.

Africa Wales dartboard

Enghreifftiau o gyfarpar y gallwch eu defnyddio i fesur cynnydd prosiect, gan ddangos y gwahaniaeth rhwng data ansoddol a meintiol.

Pecyn cymorth ansoddol vs. meintiol