Adnoddau ar gyfer Cynllunio Prosiectau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys adnoddau ar gyfer cynllunio prosiectau ar gyfer cyrff anllywodraethol ac elusennau, fel monitro, gwerthuso, atebolrwydd a chyfarpar dysgu. Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch chi, cysylltwch ag un o’n Rheolwyr Cymorth Datblygu ar advice@hubcymruafrica.org.uk a byddan nhw’n hapus i helpu!

Diffiniadau, a chyfres o enghreifftiau sy’n egluro’r iaith, a’r defnydd o’r termau.

Esboniadau o’r termau a ddefnyddir yn gyffredin mewn Monitro, Gwerthuso, Atebolrwydd a Dysgu, sy’n ddefnyddiol i gyfeirio atynt.

Teclyn y gallwch ei ddefnyddio i’ch helpu chi i gael syniad o’ch effaith yng Nghymru ac Affrica. Gan fod rhaglen Cymru Affrica’n gofyn i chi nodi’ch effaith yng Nghymru hefyd, mae hwn wedi’i gynllunio i’ch helpu chi i ystyried a mynegi hynny.

Enghreifftiau o gyfarpar y gallwch eu defnyddio i fesur cynnydd prosiect, gan ddangos y gwahaniaeth rhwng data ansoddol a meintiol.