Fframweithiau Polisi Allanol

Isod mae polisïau allanol perthnasol ar gyfer cyrff anllywodraethol ac elusennau sy’n gweithredu o Gymru neu mewn partneriaeth â mudiadau yng Nghymru.