Pwy yr ydym ni.

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cefnogi cymuned Cymru ac Affrica, gan ddwyn ynghyd waith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chymru Masnach Deg.

Rydym yn cynrychioli’r sector undod rhyngwladol yng Nghymru.

Cefnogir Hub Cymru Africa gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac fe’i cynhelir gan Banel Cynghori Is-Sahara yng Nghaerdydd.

Cysylltu

Rydym yn croesawu ymholiadau gan bob sefydliad sy’n chwilio am gyngor a chymorth ar gyfer prosiectau undod rhyngwladol.

Ebost: enquiries@hubcymruafrica.wales | Ffôn: 02920 821 057