Cynghrair Rhwydweithiau Cenedlaethol y DU ar gyfer Datblygu RhyngwladolCynghrair y DU

Mae Hyb Cymru Affrica yn cynrychioli Cymru fel rhan o Gynghrair y DU, ochr-yn-ochr â Lloegr (Bond), rhwydweithiau cenedlaethol yr
Alban (Cynghrair Datblygu Rhyngwladol yr Alban) a Gogledd Iwerddon (CADA).

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd, trwy gytundeb cynghrair, i wneud y mwyaf o botensial cyfunol yr holl fudiadau sy’n aelodau, er mwyn dileu tlodi ac anghyfiawnder, yn seiliedig ar egwyddorion cydweithredu a phartneriaeth.

Os hoffech wybod am y gwaith a wnawn gyda’n gilydd, cysylltwch â ni.