Pwy yr ydym ni

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cynnwys y gymdeithas sifil, gan ddod ag elusennau, unigolion a phartneriaid ar draws y byd at ei gilydd.

Ewch ymlaen i’n partneriaid:

Claire O'Shea

Claire O’Shea

Pennaeth Partneriaeth

Claire O'Shea

Peter Frederick Gilbey

Rheolwr Cyfathrebu

Claire O'Shea

Beth Kidd

Uwch Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Fadhili Maghiya

Swyddog Gwasgariad a Chynhwysiant a Chyfarwyddwr SSAP

Claire O'Shea

Cath Moulogo

Rheolwr Cymorth Datblygu
De Dwyrain

Claire O'Shea

Emma Beacham

Rheolwr Cymorth Datblygu
Y Gogledd

Claire O'Shea

Cathie Jackson

Cyd-drefnydd Gwirfoddoli a Chymorth

Cymru Masnach Deg

Mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Claire O'Shea

Aileen Burmeister

Pennaeth Cymru Masnach Deg

Kadun Rees

Kadun Rees

Swyddog Cyfathrebu a Chymuned

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Susie Ventris-Field

Susie Ventris-Field

Prif Weithredwr

Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Dr Kathrin Thomas

Dr Kathrin Thomas

Cadeirydd

Panel Cynghori Is-Sahara

Claire O'Shea

Fadhili Maghiya

Cyfarwyddwr

Pwy yr ydym ni

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cynnwys y gymdeithas sifil, gan ddod ag elusennau, unigolion a phartneriaid ar draws y byd at ei gilydd.

Ewch ymlaen i’n partneriaid:

Claire O'Shea

Claire O’Shea

Pennaeth Partneriaeth

Claire O'Shea

Peter Frederick Gilbey

Rheolwr Cyfathrebu

Claire O'Shea

Beth Kidd

Uwch Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Fadhili Maghiya

Swyddog Gwasgariad a Chynhwysiant a Chyfarwyddwr SSAP

Claire O'Shea

Cath Moulogo

Rheolwr Cymorth Datblygu
De Dwyrain

Claire O'Shea

Emma Beacham

Rheolwr Cymorth Datblygu
Y Gogledd

Claire O'Shea

Hannah Sheppard

Rheolwr Cymorth Datblygu
Gorllewin De

Claire O'Shea

Cathie Jackson

Cyd-drefnydd Gwirfoddoli a Chymorth

Cymru Masnach Deg

Mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Claire O'Shea

Aileen Burmeister

Pennaeth Cymru Masnach Deg

Claire O'Shea

Emina Redzepovic

Cyd-drefnydd Digwyddiadau a Chymorth

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Susie Ventris-Field

Susie Ventris-Field

Prif Weithredwr

Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Dr Kathrin Thomas

Dr Kathrin Thomas

Cadeirydd

Panel Cynghori Is-Sahara

Claire O'Shea

Fadhili Maghiya

Cyfarwyddwr

Pwy yr ydym ni

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cynnwys y gymdeithas sifil, gan ddod ag elusennau, unigolion a phartneriaid ar draws y byd at ei gilydd.

Ewch ymlaen i’n partneriaid:

 

Claire O'Shea

Claire O’Shea

Pennaeth Partneriaeth

Claire O'Shea

Peter Frederick Gilbey

Rheolwr Cyfathrebu

Claire O'Shea

Beth Kidd

Uwch Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Fadhili Maghiya

Swyddog Gwasgariad a Chynhwysiant a Chyfarwyddwr SSAP

Claire O'Shea

Cath Moulogo

Rheolwr Cymorth Datblygu
De Dwyrain

Claire O'Shea

Emma Beacham

Rheolwr Cymorth Datblygu
Y Gogledd

Claire O'Shea

Hannah Sheppard

Rheolwr Cymorth Datblygu
Gorllwein De

Claire O'Shea

Cathie Jackson

Cyd-drefnydd Gwirfoddoli a Chymorth

Cymru Masnach Deg

Mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Claire O'Shea

Aileen Burmeister

Pennaeth Cymru Masnach Deg

Claire O'Shea

Emina Redzepovic

Cyd-drefnydd Digwyddiadau a Chymorth

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Susie Ventris-Field

Susie Ventris-Field

Prif Weithredwr

Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Dr Kathrin Thomas

Dr Kathrin Thomas

Cadeirydd

Panel Cynghori Is-Sahara

Claire O'Shea

Fadhili Maghiya

Cyfarwyddwr