Pwy yr ydym ni

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cynnwys y gymdeithas sifil, gan ddod ag elusennau, unigolion a phartneriaid ar draws y byd at ei gilydd.

Ewch ymlaen i’n partneriaid:

Claire O'Shea

Claire O’Shea

Pennaeth Partneriaeth

Claire O'Shea

Julian Rosser

Uwch Reolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Emma Beacham

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Cath Moulogo

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Hedd Thomas

Rheolwr Cyfathrebu

Claire O'Shea

Cathie Jackson

Cyd-drefnydd Gwirfoddoli a Chymorth

Cymru Masnach Deg

Mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Claire O'Shea

Aileen Burmeister

Pennaeth Cymru Masnach Deg

Kadun Rees

Kadun Rees

Swyddog Cyfathrebu a Chymuned

Panel Cynghori Is-Sahara

Mae’r Panel Cynghori Is-Sahara yn defnyddio sgiliau, gallu a gwybodaeth o fewn cymunedau Affrica ar wasgar Cymru er budd pawb.

Claire O'Shea

Isimbi Sebageni

Swyddog Alltudiaeth a Chynhwysiant

Bwrdd y Bartneriaeth

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth o bedwar sefydliad. Mae ein gwaith yn cael ei oruchwylio gan Fwrdd y Bartneriaeth sy’n cynnwys ymddiriedolwyr o’r sefydliadau partneriaeth ac sy’n cael ei gadeirio’n annibynnol.

Mae cofnodion cyfarfodydd Bwrdd y Bartneriaeth ar gael ar gais.

Claire O'Shea

Cadeirydd Annibynnol (swydd yn wag)

Yn cael ei gynnal gan Lila Haines dros dro.

Claire O'Shea

Cymru Masnach Deg

Lila Haines a Tamsin Wallbank

Claire O'Shea

Panel Cynghori Is-Sahara

Selina Moyo, Fred Zimba a Mutale Merrill

Claire O'Shea

Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Julia Terry a Paul Myers

Claire O'Shea

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Martin Fidler Jones ac Alex Williams