Pwy yr ydym ni

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cynnwys y gymdeithas sifil, gan ddod ag elusennau, unigolion a phartneriaid ar draws y byd at ei gilydd.

Ewch ymlaen i’n partneriaid:

Claire O'Shea

Claire O’Shea

Pennaeth Partneriaeth

Claire O'Shea

Julian Rosser

Uwch Reolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Emma Beacham

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Cath Moulogo

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Lena Fritsch

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Hedd Thomas

Rheolwr Cyfathrebu

Claire O'Shea

Isimbi Sebageni

Swyddog Alltudiaeth a Chynhwysiant

Claire O'Shea

Cathie Jackson

Cyd-drefnydd Gwirfoddoli a Chymorth

Cymru Masnach Deg

Mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Claire O'Shea

Aileen Burmeister

Pennaeth Cymru Masnach Deg

Kadun Rees

Kadun Rees

Swyddog Cyfathrebu a Chymuned

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Susie Ventris-Field

Susie Ventris-Field

Prif Weithredwr

Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Dr Kathrin Thomas

Yr Athro Kelechi Nnoaham

Cadeirydd

Panel Cynghori Is-Sahara

Claire O'Shea

Fadhili Maghiya

Cyfarwyddwr

Pwy yr ydym ni

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cynnwys y gymdeithas sifil, gan ddod ag elusennau, unigolion a phartneriaid ar draws y byd at ei gilydd.

Ewch ymlaen i’n partneriaid:

Claire O'Shea

Claire O’Shea

Pennaeth Partneriaeth

Claire O'Shea

Julian Rosser

Uwch Reolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Emma Beacham

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Lena Fritsch

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Cath Moulogo

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Hedd Thomas

Rheolwr Cyfathrebu

Claire O'Shea

Isimbi Sebageni

Swyddog Diaspora Chynhwysiant

Claire O'Shea

Cathie Jackson

Cyd-drefnydd Gwirfoddoli a Chymorth

Cymru Masnach Deg

Mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Claire O'Shea

Aileen Burmeister

Pennaeth Cymru Masnach Deg

Claire O'Shea

Kadun Rees

Swyddog Cyfathrebu a Chymuned

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Susie Ventris-Field

Susie Ventris-Field

Prif Weithredwr

Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Dr Kathrin Thomas

Dr Kathrin Thomas

Cadeirydd

Panel Cynghori Is-Sahara

Claire O'Shea

Fadhili Maghiya

Cyfarwyddwr

Pwy yr ydym ni

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth sy’n cynnwys y gymdeithas sifil, gan ddod ag elusennau, unigolion a phartneriaid ar draws y byd at ei gilydd.

Ewch ymlaen i’n partneriaid:

Claire O'Shea

Claire O’Shea

Pennaeth Partneriaeth

Claire O'Shea

Julian Rosser

Uwch Reolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Emma Beacham

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Cath Moulogo

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Cath Moulogo

Rheolwr Cymorth Datblygu

Claire O'Shea

Hedd Thomas

Rheolwr Cyfathrebu

Claire O'Shea

Isimbi Sebageni

Swyddog Diaspora Chynhwysiant

Claire O'Shea

Cathie Jackson

Cyd-drefnydd Gwirfoddoli a Chymorth

Cymru Masnach Deg

Mae Cymru Masnach Deg yn cefnogi, tyfu a hyrwyddo’r mudiad Masnach Deg yng Nghymru.

Claire O'Shea

Aileen Burmeister

Pennaeth Cymru Masnach Deg

Claire O'Shea

Kadun Rees

Swyddog Cyfathrebu a Chymuned

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Susie Ventris-Field

Susie Ventris-Field

Prif Weithredwr

Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Dr Kathrin Thomas

Dr Kathrin Thomas

Cadeirydd

Panel Cynghori Is-Sahara

Claire O'Shea

Fadhili Maghiya

Cyfarwyddwr