Newyddion2021-06-14T09:19:26+01:00

Stori Lena

I mi, roedd gwirfoddoli yn ffynhonnell ysbrydoliaeth, yn sbardun ar gyfer datblygiad personol ac yn agoriad drws (ac rwy’n dal i gredu hyn heddiw) – Fe wnaeth fy helpu mewn sawl ffordd, rhoi mewnwelediad a hyder i mi, y cyfle i greu rhwydweithiau newydd a rhoi cyfleoedd dysgu amrywiol i mi. A gyda rôl fel ymddiriedolwr. Rwy’n dod o’r […]

9th July, 2021|Newyddion, Volunteers, Barn|

[SAESNEG] Sut i ddatblygu partneriaethau ystyrlon

Nurturing a meaningful partnership is vital for sustaining and implementing positive solutions. We welcomed our guest speakers Dominique Uwase Alonga, Mwimbe Fikirini, Donald Rust and Josephat Langat  to join our discussion in understanding what builds a successful and meaningful partnership.  Drawing on our previous webinar, surrounding the presence of power and privilege, it is clear that there is an undercurrent […]

14th June, 2021|Newyddion, Barn|

#Senedd21: Beth mae’r pleidiau yn ei ddweud?

Ar y 6ed o Fai, mae Cymru’n penderfynu pwy fydd yn eu cynrychioli yn y Senedd, senedd Cymru, ac yn ei thro, cyfansoddiad Llywodraeth nesaf Cymru. Mae’r etholiad hwn ychydig yn fwy arbennig na’r arfer oherwydd, am y tro cyntaf, mae pobl ifanc 16 ac 17 oed a phobl o dramor yn gallu pleidleisio! Ychydig wythnosau’n ôl, cyhoeddwyd ein […]

4th May, 2021|Newyddion, Erthygl Nodwedd, Campaigns & Policy|

‘Cymorth y DU yn cael ei dorri mewn ergyd ddinistriol i bobl fwyaf tlawd y byd’ – Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru

Ymateb i ddatganiad yr Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor, Materion y Gymanwlad a Materion Datblygu, yn torri cyllideb Cymorth Datblygu Tramor. Mae Cymorth Datblygu Tramor yn achub bywydau. Mae’n ymrwymiad ac yn gyfrifoldeb na ddylem fyth gerdded i ffwrdd ohono. Dyna pam mae’r cyhoeddiad heddiw gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor, Materion y Gymanwlad a Materion Datblygu, yn ergyd […]

27th April, 2021|Newyddion, Datganiadau i’r Wasg|

Dychwelwn gyda brechlyn

[MAE’R ERTHYGL HON WEDI’I HYSGRIFENNU YN YR IAITH SAESNEG] World Immunization Week 2021, 24th to 30th April Prevention is better than cure. One of the best buys in healthcare is vaccination. We now have vaccines to prevent more than 20 life-threatening diseases. Immunisation currently prevents 2-3 million deaths every year from diseases like diphtheria, tetanus, pertussis, influenza and measles. #VaccinesWork […]
26th April, 2021|Newyddion, Barn|

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth | Ailffurfio’r Naratif

Mae’n bleser gan Hub Cymru Africa a Phanel Cynghori Is-Sahara gyhoeddi cystadleuaeth ffotograffiaeth i gau ein prosiect Ailfframio’r Naratif blwyddyn o hyd.  Mae’r gystadleuaeth ar agor i ffotograffwyr o Affrica ac o Gymru, sydd â chysylltiadau o weithio gyda phartneriaid. Y thema eleni yw Undod, a bydd ffotograffau buddugol yn cael eu cynnwys mewn arddangosfa ar-lein. Dyddiad Lansio: 19 Mawrth […]

18th March, 2021|Newyddion, Erthygl Nodwedd|

Maniffesto ar gyfer Undod Byd-eang yng Nghymru

Hyb Cymru Affrica yw’r mudiad Datblygu Rhyngwladol mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Fe’i sefydlwyd yn 2015, ac mae’n bartneriaeth o bedwar mudiad: Masnach Deg Cymru, Panel Cynghori Is-Sahara, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Ein prif ariannwr yw Llywodraeth Cymru, trwy Raglen Cymru ac Affrica. Rydym hefyd yn cael ein hariannu trwy’r Swyddfa Dramor, Cymanwlad a […]

26th February, 2021|Newyddion|

Cyfnerthydd gan Hub Cymru Africa

Mae Hub Cymru Africa yn llawn cyffro i gyhoeddi, yn nes ymlaen eleni, y byddwn yn lansio prosiect newydd sbon – Cyfnerthydd – wedi ei ariannu gyda chymorth y DU gan lywodraeth y DU. Mae sefydliadau bach, wedi eu harwain gan wirfoddolwyr yng Nghymru yn cael anhawster yn aml i broffesiynoli i’r safonau sy’n ofynnol i gael grantiau mwy. Rydym […]

18th February, 2021|Newyddion, Erthygl Nodwedd|

Stori Lena

I mi, roedd gwirfoddoli yn ffynhonnell ysbrydoliaeth, yn sbardun ar gyfer datblygiad personol ac yn agoriad drws (ac rwy’n dal i gredu hyn heddiw) – Fe wnaeth fy helpu mewn sawl ffordd, rhoi mewnwelediad a hyder i mi, y cyfle i greu rhwydweithiau newydd a rhoi cyfleoedd dysgu amrywiol i mi. A gyda rôl fel ymddiriedolwr. Rwy’n dod o’r […]

9th July, 2021|Newyddion, Volunteers, Barn|

[SAESNEG] Sut i ddatblygu partneriaethau ystyrlon

Nurturing a meaningful partnership is vital for sustaining and implementing positive solutions. We welcomed our guest speakers Dominique Uwase Alonga, Mwimbe Fikirini, Donald Rust and Josephat Langat  to join our discussion in understanding what builds a successful and meaningful partnership.  Drawing on our previous webinar, surrounding the presence of power and privilege, it is clear that there is an undercurrent […]

14th June, 2021|Newyddion, Barn|

Dychwelwn gyda brechlyn

[MAE’R ERTHYGL HON WEDI’I HYSGRIFENNU YN YR IAITH SAESNEG] World Immunization Week 2021, 24th to 30th April Prevention is better than cure. One of the best buys in healthcare is vaccination. We now have vaccines to prevent more than 20 life-threatening diseases. Immunisation currently prevents 2-3 million deaths every year from diseases like diphtheria, tetanus, pertussis, influenza and measles. #VaccinesWork […]
26th April, 2021|Newyddion, Barn|
Go to Top